Vilkår for opphold hos Hjemmekennel

Oppholdet:

Utfyllende informasjon om oppholdet finnes i e-posten fra Hjemmekennel, samt på min side.

Betaling:

Hele oppholdet skal være betalt før hunden leveres. Første delbetaling gjøres via nettsiden når bookingen blir bekreftet og resterende beløp betales direkte til vertsfamilien, senest ved levering av hunden. Inn- og utlevering av hunden skal skje etter avtale med vertsfamilien. For innbetaling av restbeløp til vertsfamilie anbefaler vi Vipps eller annen sporbar betaling som utføres og bekreftes på stedet.

Vaksinasjonskrav:

Hundeeier må fremvise gyldig vaksinasjonsattest når hunden leveres. Det er et krav fra mattilsynet at hunden er vaksinert mot valpesyke tidligst 2 år før. Dette er et minstekrav. Vi ønsker at hunden er vaksinert inneværende år.

Vi tar ikke imot hunder med smittsomme eller alvorlige sykdommer. Hunden må også være ren og fri for utøy (lus, midd, flått m.m.)

Ved avbestilling 

 

Det skjer dessverre at vertsfamilien må avbestille oppholdet av ulike årsaker. Du vil naturligvis stå fritt til å velge blant våre ledige vertsfamilier. 


Forhåndsmøte

Forhåndsmøte skal alltid gjennomføres og eier og vertsfamilie står fritt til å avlyse oppholdet dersom kjemien ikke er korrekt. 
 

Løpetid:

Hvis hunden forventes å ha løpetid under oppholdet skal dette være avklart med vertsfamilie på forhånd. Dersom hunden får løpetid under oppholdet kan det være aktuelt å flytte hunden til en ny vertsfamilie.

ID-merking:

Hunden må være ID-merket med microchip med gjeldende registrering for å være dekket av ulykkesforsikringen til Hjemmekennel.

Sykdom under opphold:

Kunden har selv ansvar for å tegne forsikring på sin hund og sykdom som ikke skyldes oppholdet dekkes av eier/eiers forsikring.

Hundeeier godtar at Hjemmekennel på hundeeiers regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom. Dersom det skal være begrensninger i behandlingen hunden skal motta i en slik situasjon må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med vertsfamilien og Hjemmekennel. Hundeeier vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang behandling av hunden, men dersom en ikke oppnår kontakt vil veterinæren ta avgjørelsen for hva som er det beste for hunden.

Tingskade:

Hundeeier er selv ansvarlig for skade som egen hund gjør på inventar og eiendeler som tilhører vertsfamilien. Hjemmekennel vil ikke erstatte hundens utstyr dersom det blir skadet eller går tapt under oppholdet.

 

Skader:

Hjemmekennel er ikke økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som fører til en hunds død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet hos Hjemmekennel. 

Henting

Av hensyn til vertsfamilien skal hunden skal hentes senest kl. 22 på avreisedagen. Henting etter dette tidspunktet vil bli fakturert for en ekstra dag. 

Avbrutt opphold:

Opphold som blir avkortet, uavhengig av årsak vil ikke bli refundert.

Hjemmekennel står fritt til å flytte hunden dersom det er nødvendig av hensyn til hunden eller vertsfamilien.

Dersom hunden ikke blir hentet til avtalt dag og klokkeslett vil hundeeier bli fakturert et straffegebyr på 500kr. Dersom hunden ikke blir hentet innen 2 dager fra avtalt utleveringsdato kan den omplasseres eller avlives. Eier er ansvarlig for å gi Hjemmekennel og vertsfamilien beskjed dersom noe uforutsett skulle inntre, slik at en kan gjøre situasjonen best mulig for hunden.

Aggressive hunder:

Vi kan dessverre ikke ta imot hunder som er aggressive eller som ikke er skikket til å oppholde seg hos oss. Dersom det oppstår uheldige situasjoner under oppholdet må hunden hentes.

Uvaner

Det er viktig å lage en god og beskrivende profil av hunden for at hunden skal få best mulig opphold hos vertsfamilien. Dersom hunden har uvaner kan det bli nødvendig å avlyse oppholdet eventuelt at hunden må hentes under oppholdet. Dette gjelder særlig seperasjonsangst, aggresjon mot mennesker/dyr, tygging, usikkerhet og bjeffing. Dersom hunden har slike uvaner er det viktig at dette drøftes og forklares til familien på forhånd og at man sammen har en forståelse for hvordan oppholdet kan fungere best mulig for alle parter. Vi gjør også oppmerksom på at vi har få familier som ønsker å håndtere slike utfordringer.

Flere hunder i hjemmet

Vi gjør oppmerksom på at noen av familiene har mulighet til å ta i mot flere hunder fra ulike hjem. Dette er kun familier som har kapasitet til å håndtere hunder med ulike behov og også har mulighet til å holde hundene adskilt dersom de ikke trives sammen. Ønsker du å vite om din familie tar i mot flere hunder må du se på profilen til familien.  
 

 

Omplassering:

Dersom hund og vertsfamilie ikke trives sammen kan Hjemmekennel være behjelpelig med å flytte hunden til en av våre ledige vertsfamilier. Dette gjelder ikke når forhåndsmøte ikke er gjennomført. Hjemmekennel står fritt til å flytte hunden dersom det er nødvendig av hensyn til hunden eller vertsfamilien.

Hundeeiers ansvar:

Hundeeier er ansvarlig for å ta med alt av mat og utstyr som hunden trenger under oppholdet. Dette gjelder særlig mat, godbiter, bånd, sele, bur og/eller seng. En plikter også å opplyse om uvaner som hunden har samt spesielle hensyn som må tas under oppholdet. 

Hundeeier skal levere og hente hunden til avtalt tid, samt betale for oppholdet senest ved levering av hunden. Hundeeier skal levere og hente hunden til avtalt tid. Dersom hunden ikke hentes som avtalt vil det faktureres et straffegebyr på 500kr. 

Fotografering og publisering av bilder av hunden under oppholdet

Vi ønsker å bruke bilder av fornøyde hunder til å spre budskapet om Hjemmekennel. Da spesielt på nettsiden vår, via tv-innslag, reportasjer og via våre kontoer på sosiale medier. Dersom du ikke ønsker at vi bruker bilder av din hund må du gi beskjed til oss på post@hjemmekennel.no, senest ved levering av hunden. 


Utstyr:

Det må dokumenteres av hundeeier og vertsfamilie hvilket utstyr som leveres sammen med hunden.

Hundens helse ved levering:

  • Informer om hundens veterinær
  • Informer om hundens forsikringsselskap om forsikret
  • Vis vaksinasjonsattest
  • Avklar om hunden er trygg sammen med barn
  • Avklar om hunden er trygg sammen med andre hunder
  • Avklar hundens uvaner


Forsikring:


Gjennom Hjemmekennel er du dekket av skadeforsikring og ansvarsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringens dekningsomfang fremgår av gjeldene vilkår hos Gjensidige. 
Vi gjør oppmerksom på at forsikringen dekker veterinærutgifter dersom hunden utsettes for en ulykke under oppholdet. Sykdom som ikke er relatert til oppholdet dekkes av eiers egen hundeforsikring. 

NB! Hunden må være ID-merket for at forsikringen skal være gjeldende.

Gjensidige logo

Priser:


1 hund pr. påbegynte døgn: 300kr
2 hunder pr. påbegynte døgn: 450kr

Henting og bringing: 200kr pr. vei. 

Man betaler alltid et forskudd på 150kr pr. påbegynte døgn, uavhengig av hvor mange hunder en skal ha pass til. Det resterende beløpet betales til vertsfamilien når hunden(e) leveres. 
 

Endring av vilkår
 

Hjemmekennel forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig her.
Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig her godtar tjenesteyter å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom tjenesteyter ikke godtar de nye vilkårene, må tjenesteyter slutte å bruke nettsiden og slette sin profil.

Bli vertsfamilie

Det er gratis å registrere seg. Gjennom vår nettside kan du opprette din egen profil. Etter at du har opprettet profilen vil vi ta konakt med deg. Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med kundeservice og vi vil hjelpe deg videre.