Vilkår hundepasser - Hjemmekennel

Heisann! Fra 12 oktober flytter Hjemmekennel til en ny og mye bedre portal, AniPort! Bli med oss og skap Norges beste dyreportal i dag. Klikk på linken hit og gå direkte til registreringsskjema.

 
  Gå til AniPort

Betingelser og vilkår for hundepasser

Korrekte opplysninger
Hundepasseren er ansvarlig for å ha korrekte og oppdaterte opplysninger som epost, telefonnummer, bostedsadresse og generell informasjon på sin profil. Som hundepasser er man ansvarlig for å svare på forespørsler så raskt som mulig og senest innen 48 timer. Man er også ansvarlig for å svare på henvendelser fra hundeeier i tiden etter bookingen for å avklare detaljer og avklare tidspunkt for forhånsmøte samt levering og henting. Hundepasser skal forholde seg til avtale tidspunkter og gi beskjed i god tid dersom avtalte tidspunkt ikke passer. Ved forlengelse av opphold skal dette avklares med hjemmekennel samt legges inn via systemet for at forsikringen skal være gjeldende. 
 

Forespørsel om pass


Som hundepasser hos Hjemmekennel må man være bevisst på hvilke hunder (alder, rase og kjønn) som passer inn i familien. Trives man med en hund med høyt aktivitetsnivå? Hvor mye aktivitet kan man tilby? Hvor mye aktivitet krever den hunden som søker om opphold? Vil hunden passe sammen med min katt, min hund eller mine barn? Vil den trives sammen med meg og min familie? Husk at det er vanskelig å gi hunden et godt opphold dersom man har helt ulik livsstil. Man er forpliktet til å takke nei til en forespørsel dersom man ikke kan gi hunden et godt ferieopphold.
 

Bindende avtale


Når man takker ja til en forespørsel og denne deretter bekreftes av hundeeier har man inngått en avtale om hundepass i den aktuelle perioden. Man er da pliktig til å gjennomføre forhåndsmøte så snart som mulig for at alle parter skal være trygg på at dette blir et vellykket opphold. Dersom dette forhåndsmøtet er vellykket er man som hundepasser bundet til avtalen om hundepass. Det er svært viktig for oss at slike avtaler overholdes da hele vårt konsept bygger på denne tilliten. En avbestilling (særlig i travle ferieperioder) kan være svært ødeleggende for hundeeier og det kan være vanskelig å finne en erstatningsfamilie som er tilpasset kravene til hundeeier. Dersom man har et ønske om å avbestille kan man sjekke mulighetene for å flytte oppholdet til en ny familie, men dette må avklares med ny familie og hundeeier før overføring og i travle ferieperioder kan dette være vanskelig å få til. 
 

Under opphold


Den viktigste oppgaven for hundepasseren er å sørge for at hundene får et trygt opphold. Dette gjøres ved å følge hundens rutiner i den grad dette er mulig. Den skal ha mat til oppgitte tider og i oppgitt mengde og alltid ha tilgang til vann. Hunden skal aldri være alene med barn og skal heller aldri håndteres av barn under 18år. For å sikre våre gjester et trygt opphold så er det ikke tillatt å slippe hunden løs, men vi oppfordrer til bruk av langline som gir hunden mulighet til å løpe fritt.

Å ta vare på en ukjent firebent kan tidsvis være krevende og dette gjelder spesielt de første døgnene før man blir kjent og hunden har funnet seg til rette hos hundepasser. Noen hunder kan reagerer med urolig mange som en følge av miljøskifte, men dette er helt normalt. Dersom hunden får diare og evnt. oppkast er det viktig å starte behandling med zoolack og skåneskost så raskt som mulig slik at både dere og hunden får et best mulig opphold. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere er usikre på hundens helse, men det finnes også mer informasjon på siden om / akutt sykdom. Ved nedsatt allmenntilstand eller blod i avføring må dyrlege kontaktes. Dette gjelder også dersom man vet at hunden har spist noe farlig (mat eller gjenstander).

Vi har full forståelse for at enkelte hunder kan være krevende å håndtere, men dette er ikke en god nok grunn til å avbestille oppholdet. Ved aggresjon eller svært uønsket adferd (f.eks. i strid med hva som er opplyst på profil) er det hundeeiers ansvar å hente hunden. 
 

Inntekt


Hjemmekennel er en formidlingstjeneste og formidler kontakt mellom hundeeier og hundepasser. Som en følge av dette er hundepasser selv ansvarlige for å melde inn eventuelle inntekter til skattemyndighetene. Nærmere avklaring om når og hvordan dette skal gjøres fås i kontakt med skatteetaten på skatteetaten.no. 
 

Skade på hjem og gjenstander


Før hvert opphold bør hundepasser fjerne alt innbo som en er redd for. Dette gjelder særlig tepper, ledninger og ting som lett faller i gulvet. Dersom det oppstår skade på innbo under oppholdet kan dette i noen tilfeller dekkes av egen innboforsikring. Dette må eventuelt sjekkes med eget forsikringsselskap. Hjemmekennel er ikke ansvarlig for tapte gjenstander eller skade på innbo eller eiendeler.

Veterinærkostnader


Hjemmekennel har ulykkesforsikring  hos Gjensidige på alle opphold. Denne dekker kun ulykker og skader som oppstår under oppholdet og den dekker ikke sykdom eller gamle skader! Det er viktig at Hjemmekennel kontaktes før overlevering til eier dersom det oppstår skade på hund.

Ved sykdom på hund under oppholdet må eier kontaktes og finansiering ordnes før man oppsøker veterinær. Dersom man ikke oppnår kontakt med eier kan Hjemmekennel være behjelpelig med prosessen videre og ved akutt, alvorlig sykdom er man pliktig til å kontakte dyrlege. I slike tilfeller vil aktuell veterinær ta valget om hvilken behandling som er den beste for hunden. Ved tvil kan det konfereres med veterinæren til Hjemmekennel.

Vår skadeforsikring hos Gjensidige dekker ulykker knyttet til oppholdet.
 

Egne dyr

Som trygghet for både våre gjester og hundepasserens egne hunder, er det et krav fra Hjemmekennel at hundepassernes egne hunder er vaksinert. Vaksinasjonsattest skal fremvises på intervju og må veldiholdes i henhold til anbefalt intervall. Vær obs på at det kan kreve tid å få ukjente hunder til å fungere sammen. I noen tilfeller kan det bli nødvendig å holde hundene adskilt i kortere eller lengre perioder, særlig i forbindelse med mating. At hundene ikke fungerer sammen er ikke grunnlag for avbestilling da dette skal  testes grundig på forhåndsmøte. 
 

Barn

Dersom man har barn i familien må man være bevisst på å ikke la dyr være alene sammen med barn. Vær også bevisst på valget av gjester og velg utelukkende hunder som har erfaring med barn (gjerne fra barnefamilier) slik at unngår unødvendige situasjoner. En hund som ikke bor i en barnefamilie kan oppleve det som svært stressende å både være i et ukjent hjem med et høyt aktivitetsnivå. En slik kombinasjon er ikke heldig og vi ønsker at hundene skal få møte barna på forhåndsmøte samt at man har en dialog om dette på forhånd. At hund og barn ikke fungerer optimalt sammen er ikke en gyldig grunn for avbestilling. Ved aggresjon skal eier kontaktes og må hente hunden.
 

Kontakt oss


Hjemmekennel er alltid tilgjengelig på mail post@hjemmekennel samt på messenger. 
 

Endring av vilkår


Hjemmekennel forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig her samt sendt på e-post til oppgitt mailadresse.. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig her godtar hundepasser å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom hundepasser ikke godtar de nye vilkårene må hundepasser slutte å bruke nettsiden og slette sin profil. 

Vilkårene her gjelder over eventuelle avtaler som ble godkjent ved oppstart av Hjemmekennel. 

(Sist oppdatert 20.6.2018)